Grundhandlingar

Här finns de handlingar som utgör grunden för föreningen och fastigheten.

Köpebrevet.

Lagfarten.

Ombyggnation.

Första registreringsbeviset.