Brf-Sandskogen

Denna bostadsrättsförening planerar att bygga sin byggnad utefter Sixten Sparres gata’s södra sida,
dvs på fastigheten Borrby 1.

2018-04-05 Brf Portalen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2018-04-17 Länsstyrelsen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.

Länk till Brf-Sandskogen’s hemsida.

Länk till 24ystad.se.