Brf-Sandskogen

Denna bostadsrättsförening planerar att bygga sin byggnad utefter Sixten Sparres gata’s södra sida,
dvs på fastigheten Borrby 1.        Länk till Brf-Sandskogen’s hemsida.

2018-04-05    Brf Portalen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2018-04-17     Länsstyrelsen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2020-04-22    Brf Portalen’s 2.a yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
ya20200404   YA artikel om detaljplan för byggnationen.
2020-08-10    YK förslag till detaljplan för Borrby 1+2, Simrishamn 1.

Länk till 24ystad.se.