Miljöhuset

Samfälligheten har ett miljöhus som är gemensamt för protalerna. Huset har två dörrar med olika nycklar beroende på att portalerna har olika nyckelsystem.VP den södra (vänstra) och ÖP den norra.

Alla kärl för sopsortering kan/skall används alla oberoende boendeplats.

Myterna omkring källsortering och sophantering.