Miljöhuset

Samfälligheten har ett miljöhus som är gemensamt för protalerna. Huset har två dörrar med olika nycklar beroende på att portalerna har olika nyckelsystem.VP den södra (vänstra) och ÖP den norra.

Alla kärl för sopsortering kan/skall används alla oberoende boendeplats.

 

Kommunens avfallssorteringsguide.
Läs denna för att sortera rätt. (ex.vis kuvert är hushållssopa).

Myterna omkring källsortering och sophantering.