Insändare och skriverier.

Tidningsartiklar och insändare.

Boendet i Portalen.
ya20030501 Inflyttning på Regementet.
ya20060323 Känner sig lurade av kommunen.
ya20170728 Klart att bygga höghus vid Skridskodammen.
ya20170731 Bilägare offer för stöld på regementet.

 

Byggandet på regementsområdet.
sk20111220 Förtätningen skall liva upp regementet.
ya20071012 Han vill bygga vindslägenheter på regementet.
ya20080424 Bra att regementet lades ner i Ystad.
ya20091122 Regementet – en promenad nerför minnena allé.
ya20101121 Regementet för fler bostäder.
ya20111230 Regementet förtätas med flera bostadshus.
ya20120222 Regementet i Ystad värt att bevara.
ya20120316 Länsstyrelsen sågar planerna på förtätning av regementet.
ya20140906 160 lägenheter vi Skridskodammen.
ya20140930 Bygge kan hota filmverksamheten.
ya20141002 Höghus anses inte passa in i naturen.
ya20160301 Kulturmagasinet på väg bli bostäder.
ya20161026 Nytt företag skall bygga hus på regementet.
ya20180215 94 lägenheter på Regementet.
ya20180320 Låt Josephsons torg förbli rekreationsplats.
20180405, Brf Portalen’s yttrande över Borrby 1o2, Simrishamn 1.
ya20180409 Boende rasar mot byggplaner.
20180417, Länsstyrelsen’s yttrande över Borrby 1o2, Simrishamn 1.
ya20180615 Förtäta inte Regementet.
ya20180824 Klart med ombyggnad av kanslihuset.
ya20190110 Ytterligare artikel om kanslihuset

 

Övrigt.

nsk20100502 30-gräns på regementet.
skd20150326 Omtvistat bygglov i Sandskogen fick ja.
ya20150414 Grannar vill stoppa förskola.
ya20160426 Konstsamlingar flyttas till Världen Ände.
ya20180224 Bladlusens förskola blir inte av. Sandskogen räddad – för tillfället i alla fall.
ya20180419 Trafiken oroar skola och företag.
ya20180420, Regementets kulturmiljö skall skyddas.