Info-sida

Medlemsinformation.
För att se den medlemsinformation som föreningen har lagrad skall inloggning ske.
Inloggningskod är den aktuella portkoden som markeras på bilden av porttelefonen.

PortalenNytt.
Föreningen informerar medlemmarna om viktig information via ett blad som kallas “PortalenNytt”.
Utgivna info.blad arkiveras i en pärm på bokhylla i Mässen.