Samfälligheten

Portalernas Samfällighetsförening i Ystad.

Bildandet av samfälligheten.
Stadgarna för samfälligheten.
Protokoll för ändring av stadgarna.
Laddningsstolparna.

Västra Portalens köpebrev för Södra Kasernvägen (Vemmenhög 6)-

Lantmäteriförrättningen vid bildandet av samfälligheten.

Koordinatkarta över området omkring fastigheterna.
Fastighetskarta över fastigheterna.