Laddstolparna

Samfälligheten (PSF) har installerat laddningsstolpar i samarbete med EON, som sköter all administration och fakturering.

   

Laddstolpens lampors betydelse.

Avtalet mellan portalerna angående laddningsstolparna.