Stadgar

Stadgarna för Portalen ansluter sig helt till Riksförbundet Bostadsrätterna’s normalstadgar
och fastställes vid stämmorna
20/4 och 11/5 2017.