Parkeringsplats

Regel för parkeringsplatsfördelning.
Uppdaterade av styrelsen den 27 juli 2016.

I bostadsrättsföreningen Portalen följer inte parkeringsplatsen bostaden.
P-platsen fördelas av styrelsen efter offentlig lottning. På så sätt kan
fördelaktigare p-plats erhållas. Föreningen kallar detta för p-platsrotation.

Nyinflyttade tilldelas normalt p-platserna nr 37 – 38, vilket säljaren av bostadsrätten
skall informera om. Säljarens ombud delger naturligtvis också denna regel till köparen/köparna.

Ny/nya bostadshavare deltager inte i lottningen orsakad av förändringen.

Styrelsen meddelar medlemmarna om vilken p-plats som blir ledig och
anmodar medlemmarna att anmäla intresse.

Skriftlig intresseanmälan läggs i föreningens postbox i entréhallen, ingång 14 B.

Den aktuella platsfördelningen finns under Medl.info/Inloggning.

Styrelsen.