Grunder för Brf

Förbundet “Bostadsrätterna” har givit ut riktlinjer för föreningarna.