Planer för Regementet.

Gällande generalplan för regementsområdet.

 

De olika planerna för byggnation på regementsområdet.

1997-11-19 Planprogram för Regementet i Ystad.
2009-08-01 Ystads byggnadsordning, Regementet.
2009-08-01 Ystads byggnadsordning, Östra förstaden.
2011-12-05 Program regementet.
2011-12-12 Gestaltningsprogram för regementet.
2012-02-29 Länsstyrelsens yttrande.
ya20120316 Länsstyrelsen sågar planerna på förtätning av regementet.
2018-04-05 Brf Portalen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.
2018-04-17 Länsstyrelsen’s yttrande över Borrby 1+2, Simrishamn 1.

Detaljplaner. Flera bilder i Bildgalleriet.

    Lillö 1.

    Ansökan om detaljplan för Borrby 1&2.

      Simrishamn 1.