KLART.SETrafikbegränsningar:
Gäller hela Regementsområdet.