OBS!! Trädgårdsdag!!
16 juli kl 09.30.
Kantväxten på Österlenska fälten! Honungsfacelia!.
Årsstämman 3 juni 2020. Det blåste kallt.
Rolfs / Birgits fina tulpaner utanför B-porten.
112-appen bör finnas i alla telefoner!!

Hjärtstartare i B-entrén.

Troligen 1927

Huset innan ombyggnaden 2003, ursprungligt byggd 1909.

Huset och ett logement 1952.

Bild ur publikation med tryckår 1912.