Tack till festkommittén för fint genomförande.
Bilderna finns nu i Bildgalleriet.


Julfesten. Lite suddiga pga för lite ljus i Mässen!
Novemberkaktusen blommar även i december! M och JO önskar trevlig advent!
Håkan har foto höstens färger!!!
Platserna är ENDAST till för laddning!!
Hjärtstartare i B-entrén.

Troligen 1927

Huset innan ombyggnaden 2003, ursprungligt byggd 1909.

Bild ur publikation med tryckår 1912.